Teorija za B kategoriju

Teorija za polaganje vozačkog ispita za B kategoriju sadrži 247 pitanja, podijeljenih u 13 lekcija po 20 pitanja.